ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์

โครงการฟื้นฟูผู้ประสบภัย 17 จังหวัด

พยากรณ์อากาศ

พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนัก

ภาพอินโฟกราฟฟิก